หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียนชั้นประถม​ศึกษาปีที่​1​
ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียนชั้นประถม​ศึกษาปีที่​1​

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-04 15:57:07

ฝ่ายอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่คนงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  เพื่อให้โรงเรียนสะอาดสวยงาม สว่างน่ามอง เพื่อครอบครัวสาธิต เสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน