หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดำเนินการพ่นยากันแมลง ยุง ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ดำเนินการพ่นยากันแมลง ยุง ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-16 19:32:32

14 มกราคม 2566 ฝ่ายอาคาร สถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดำเนินการพ่นยากันแมลง ยุง ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพ ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา