หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดร
เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-13 14:31:56

เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาฐานันดร

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 

และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง