หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ
APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-22 18:35:18

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 มูลนิธิ APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Annual Children's Painting Competition ในหัวข้อ "Celebration or Festival " โดยมี Mr. Yuki Furuya ตัวแทนมูลนิธิ ประจำประเทศไทย มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรม Journey Hotel Bangna มีผู้ส่งผลงาน 385 ผลงาน จาก 5 ประเทศทั่วโลก มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รางวัล Excellent Prize     ด.ญ.ขรพรรษ     ไหวพริบ               ป.2/1

รางวัล APHW ( ชื่อรางวัลยอดเยี่ยมของหน่วยงาน )   ด.ญ.ชัชญานิช    วรบุตร                 ป.2/3

รางวัล Frist  Prize          ด.ญ.วิมุตตา         อร่ามแสงจันทร์   ป.4/1

รางวัล Second Prize     ด.ญ.ประภามาศ  ณ พัทลุง              ป.4/2

หมายเหตุ  ด.ญ.ชัชญานิช  วรบุตร  ป.2/3 ติดธุระ จึงมอบหมายให้    นางสาววิรัญญา  อร่ามแสงจันทร์ ชั้น ม.4 รับรางวัลแทน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง