หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับมอบเกียรติบัตรร่วมงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา
รับมอบเกียรติบัตรร่วมงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-01 13:18:34

รับมอบเกียรติบัตรร่วมงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมในกิจกรรมการแสดงละคร"ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนันทา" ร้องเพลงประสานเสียง การร้อยมาลัย  การทำขนม และศิลปะวาดภาพกล้วยไม้ ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา