หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แข่งกีฬาแชร์บอล
แข่งกีฬาแชร์บอล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 23:16:55

แข่งกีฬาแชร์บอล

คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับชั้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การแข่งขันแชร์บอลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกท่าน อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ผู้สอนพลศึกษา คณะกรรมการนักเรียน และพี่ๆชั้น ป.๖ ซึ่งจะใช้เวลาในช่วงพักกลางวันในการแข่งขัน