หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลชนะเลิศแชร์บอล จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศแชร์บอล จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:50:48

รางวัลชนะเลิศ แชร์บอล                                                                                                                                 วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ ได้จัดการแข่งขันแชร์บอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ และได้ดำเนินการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีอาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและของรางวัลให้กับนักกีฬาในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

ระดับชั้น ป.๑ ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้น ป.๑/๓     ระดับชั้น ป.๒ ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้น ป.๒/๑     ระดับชั้น ป.๓ ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้น ป.๓/๒                   ระดับชั้น ป.๔ ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้น ป.๔/๑     ระดับชั้น ป.๕ ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้น ป.๕/๑      ระดับชั้น ป.๖ ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้น ป.๖/๓