หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:09:36

สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และได้นำวิธีการสวดมนต์หมู่ฯดังกล่าวใช้กับการสวดมนต์ประจำสัปดาห์