หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นร.สาธิตฯ เข้ารับโล่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นร.สาธิตฯ เข้ารับโล่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 11:39:56

วันที่ 9 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้นำนักเรียน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จากนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มี 2 รายการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

ด.ญ.ภาวนา           วิริยะธนสิทธิ์          ชั้น  ป.6/2

ประเภทเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ด้านศิลปะและดนตรี

ด.ญ.ประภามาศ       ณ  พัทลุง            ชั้น ป.2/1

ด.ญ.ณัฐกฤตา        ชัยพิริยพิทักษ์        ชั้น ป.5/2

ด.ญ.ปัณณธร         ประสิทธิ์ส่งเสริม      ชั้น ป.6/1

ด.ญ.สุชญา           บุญประชา             ชั้น ป.6/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว และ อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม ที่ส่งเสริมจนได้รับประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง