หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานวันเด็กแห่งชาติ2563
งานวันเด็กแห่งชาติ2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-15 11:26:17

ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพบคารวะเยี่ยม พอ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น และ ประเภทที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2563 จาก ณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

ด.ญ.สุรดา เวชพาณิชย์ ป.6/1

ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.6/1

ประเภทนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ทางด้านศิลปะ

ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.3/2

ด.ญ.กัญญนันท์ จิระธนประเสริฐ ป.6/3

ด.ญ.ธัญญ์ชยา เจริญสิทธิศิริ ม.1/4

ด.ช.เศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ ม.3/3

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม จนได้รับประสบความสำเร็จ ได้ส่งเสริมนักเรียนรับโล่ต่อเนื่องทุกปี 15 ปี 15 ครั้ง ต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง