หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 10:00:39

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒  

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ