หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน ชั้น ป.1 - 6 หัวข้อ " คริสต์มาสของฉัน " จำนวน 230 ผลงาน
นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน ชั้น ป.1 - 6 หัวข้อ " คริสต์มาสของฉัน " จำนวน 230 ผลงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:34:19

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " คริสต์มาสของฉัน " ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้ดำเนิการ โดยทำในชั่วโมงเรียน และ เวลาพักกลางวัน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ จำนวน 230 ผลงาน จัดแสดง ณ ตึก 16 หน้าห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ฝ่ายประถม ) ผลงานได้จัดแสดง ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา