หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง) ชั้นป.4
เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง) ชั้นป.4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-19 20:03:02

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!! 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สมัครสอบ HSK ครั้งที่ 129 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย จาก   www.chinesetest.cn

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และฝึกสอนโดยเหล่าซรือสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 

#รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK 2  โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  มีดังมีรายชื่อ

คนที่ 1 เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง) ชั้นป.4

สอบ HSK ระดับ 2 ด้วยคะแนน175คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 90 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 85 คะแนน

คนที่ 2 เด็กหญิงโชติกา วรรณพาหุล (น้องซาโย) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 2  ด้วยคะแนน132คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 87 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 45 คะแนน