หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Chompaphob Techaapornkul Grade 3 received an honorable mention award
Chompaphob Techaapornkul Grade 3 received an honorable mention award

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-11 08:56:48

ขอแสดงความยินดี   เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภรณ์กุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับรางวัลชมเชย                                   ในการประกวดร้องเพลง กิจกรรมครบรอบ 50  ปี  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 ทศวรรษ        อภิวัฒน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ท้องถิ่นไทย ขับร้องเพลงในบทเพลง เพื่อพ่อ เผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพทางดนตรี  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร