หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Color My Heart With Peace จากประเทศเกาหลี
Color My Heart With Peace จากประเทศเกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-09 10:53:27

วันที่ 4 เมษายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทั้ง 2 คน ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Color My Heart With Peace จากประเทศเกาหลี มีผู้ส่งผลงาน 302 กว่าผลงาน จาก 34 ประเทศทั่วโลก

ได้รับรางวัลดังนี้   รางวัล Merit Awads   ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.6/1

                    รางวัล Achievement Awards  ด.ญ.ณัฐกฏตา ชัยพิริยพิทักษ์ ป.6/1

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา