หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-01 12:01:57

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายประถม จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต อาจารย์ธิติการญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม  และและอาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา คณะอาจารย์ บุคลากร  ร่วมแสดงความยินดีกับ  

 เด็กชายภูมิภัทร  โยธาธันธ์ (พี่ภู) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน รวม 14 คน ประจำปีการศึกษา 2567  ร่วมมือกันจัดการรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน