หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-22 18:42:21

การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  เด็กๆ เรียนสนุกสนานได้ความรู้ โดย อ.ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์