หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับเกียรติบัตร ประเภทเรียนดี เกรด 4 ทุกวิช นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี
รับเกียรติบัตร ประเภทเรียนดี เกรด 4 ทุกวิช นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 10:53:44

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่ได้รับเกียรติบัตร

--นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประเภทเรียนดี เกรด 4 ทุกวิชา 

--นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ! ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและประพฤติดีต่อไปนะคะ