หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > congratulations Awards Announcement International Lanna Music Festival & Competition 2022
congratulations Awards Announcement International Lanna Music Festival & Competition 2022

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-30 19:05:01

ขอแสดงความยินดี  การประกาศรางวัล   International Lanna Music Festival & Competition  2022

Presented to  Napasprn  Chitphanthanakorn   silver prize   piano-classical- C  

การประกวดดนตรีสากลระดับนานาชาติ    เด็กหญิงนพศร ชิตพันธนากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3