หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ลงสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 122
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ลงสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 122

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-26 19:40:17

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ลงสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 122 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2565 มีนักเรียนประถมสาธิตสวนสุนันทาลงสมัครสอบทั้งหมด 9 คน ผ่านทุกคน และไม่ใช่แค่ผ่านแบบธรรมดาหรือเฉียดฉิว  เด็กๆทุกคนทำคะแนนได้ดีและคะแนนสูงทุกคน

#รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK1มีดังนี้ 

????คนที่ 1 เด็กหญิงชาณิภา สงวนดี (น้องเอมี่) นักเรียนชั้นป.3  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน200คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 

???? คนที่ 2 เด็กหญิงปทิตตา สงวนดี (น้องเอญ่า) นักเรียนชั้นป.5  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน200คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 

???? คนที่ 3 เด็กหญิงเบญจพร ชาญโลหะการกิจ (น้องต้นข้าว) นักเรียนชั้นป.4  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน195คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 

???? คนที่ 4 เด็กหญิงวรฤทัย ทศมาศวรกุล (น้องปัน) นักเรียนชั้นป.5  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน192คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 92 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 

???? คนที่ 5 เด็กชายจิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล (น้องตฤณ) นักเรียนชั้นป.5  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน187คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 87 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 

???? คนที่ 6 เด็กหญิงภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ (น้องมินนี่) นักเรียนชั้นป.5  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน187คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 87 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 

???? คนที่ 7 เด็กหญิงปัญจรัตน์ ศรีพยัคฆ์ (น้องหลิง) นักเรียนชั้นป.6  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน177คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 82 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน 

???? คนที่ 8 เด็กหญิงโชติกา วรรณพาหุล (น้องซาโย) นักเรียนชั้นป.5  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน172คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 92 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 80 คะแนน 

???? คนที่ 9 เด็กชายปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น (น้องแกมม่า) นักเรียนชั้นป.5  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน157คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 77 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 80 คะแนน