หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต รับมอบทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต รับมอบทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-01 06:18:21

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มอบทุนการศึกษาคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีคะแนนสูงสุดให้กับเด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ท่านพลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมฯ  ได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด

ท่านพลตรีหญิง ปราณฑรา มีนะกนิษฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำชื่อเสียงด้านวิชาการและนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี 

โดยมี อาจารย์ธิติการญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม  และและอาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา  อ่านรายชื่อนักเรียน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนของเราให้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาและความประพฤติที่ดี