หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน ด.ญ.ภัททิยา ศรีธานี ป.6/
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน ด.ญ.ภัททิยา ศรีธานี ป.6/

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-08 21:15:18

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน ด.ญ.ภัททิยา  ศรีธานี ป.6/1 ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม เข้ารับโล่ และ เกียรติบัตร ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 และเข้าเยี่ยมคารวะ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 5 มกราคม  2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา