หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความร่วมมือของ ประธานคณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ธิติกาญจน์
ความร่วมมือของ ประธานคณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ธิติกาญจน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-04 14:59:37

เข้าสู่หน้าฝนแล้ว ด้วยความร่วมมือของประธาน คณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม พร้อมกับ อาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา 

          การดำเนินการหยอด แอล-ฟอร์ท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบบริเวณโรงเรียนสาธิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากยุงลาย เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย