หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-06 22:05:38

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนปีนี้ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ๗ หมายเลข ๗ พรรค

ผลการเรียนเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีดังนี้

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่  พรรค Ssru Dek new gen 

ขอขอบพระคุณ

ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ที่สนับสนุนและให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการเลือกตั้งครั้งนี้

อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตฯ ที่กรุณาให้การสนับสนุน และ คอยอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งในครั้งนี้

สำนักงานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ที่กรุณาอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์  

ครอบครัว “สาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ครอบครัว ที่เป็นแรงหนุนให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทางประชาธิปไตยสำหรับลูก ๆ วัยประถม

ทีมงานฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ และ แม่บ้าน ที่กรุณาจัดเตรียมสถานที่ให้สะอาด และ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ