หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนร่วมสมัครเป็นประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนร่วมสมัครเป็นประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-27 22:23:21

25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนร่วมสมัครเป็นประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเลข 1 พรรค: Family                         หมายเลข 2  พรรค: Friendly

หมายเลข 3 พรรค: Gotzilajung              หมายเลข 4 พรรค: Keroro ready

หมายเลข 5 พรรค: SSRU cool future    หมายเลข 6 พรรค: Only ssru

หมายเลข 7 พรรค:ssru Dek new gen