หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดงาน Cover dance Contest SS3 ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดงาน Cover dance Contest SS3 ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-12 21:24:31

12 กันยายน 2566 

 "Cayla Team" ทีม cover dance ที่ชนะเลิศการประกวด Cover Dance Contest SS3 2023 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดง cover dance show ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)