หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้ารับวัคซึน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้ารับวัคซึน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-23 20:25:40

ในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าวัคซีนโควิด ๑๙ ณ อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   ทั้งนี้ขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา ได้กรุณาประสานงานกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับวัคซีน  **ขอขอบคุณทางทีมคุณหมอ พยาบาลและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน**