หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > บูรณาการออกแบบ packaging
บูรณาการออกแบบ packaging

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-31 09:51:02

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำบูรณาการออกแบบ packaging ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง