หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-06 12:53:04

Project ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ????????????☄️

ตะลุยระบบสุริยะจักรวาลไปกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รังสรรค์ผลงานในหัวข้อ The Solar system Model

เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานในกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาระหว่างสร้างชิ้นงาน (Criticle thinking and Problem solving) และทักษะการสื่อสารในการนำเสนอชิ้นงาน (Communication) ซึ่งทั้ง 3 ทักษะเป็นสมรรถนะ Competencies ที่สำคัญใน 21st-Century Skills แถมยังนำเอาองค์ความรู้ในวิชาต่างๆมาประมวลและออกแบบผลงานของตนเอง ได้อย่างน่าสนใจ