หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศิลป์วัฒนธรรมไทย-เกาหลี
ศิลป์วัฒนธรรมไทย-เกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-23 08:44:39

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม)

ได้รับเชิญเข้าร่วมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลป์วัฒนธรรมไทย-เกาหลี การฝึกซ้อมการแสดงโดย อาจารย์แคทธียา เจริญสุข (อ.แคท)และครูบอล