หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Thai music teaching "Cymbal"
Thai music teaching "Cymbal"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-15 17:36:42

วิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย "ฉิ่ง" เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตี ทำด้วยทองเหลือง หล่อหนา การสอนโดยอาจารย์สุภารณี สาระสา