หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราฯ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลฯ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราฯ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:20:07

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง เขตขัตินารี ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.