หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยการไหว้อย่างถูกวิธีและสวยงาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยการไหว้อย่างถูกวิธีและสวยงาม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-06 22:06:30

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยการไหว้อย่างถูกวิธีและสวยงาม 

การรณรงค์นี้จะช่วยเสริมสร้างความเคารพและมารยาทที่ดีในสังคม เรียนรู้การไหว้ที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน