หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิต รับรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเปิดภาคเรียนที่ 1
การประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิต รับรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเปิดภาคเรียนที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-24 19:43:49

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.00 - 18.00 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิต  รับรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี   ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ อาคาร 16