หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสระเวช อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสระเวช อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-05 15:07:20

 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสระเวช อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 8 No.5 (September–October 2023) ในฐาน TCI กลุ่ม 1

เรื่อง "DEVELOPING A PROACTIVE COCONUT SUGAR PRODUCT STRATEGY TO STRENGTHEN SELF-RELIANCE COMMUNITY MANAGEMENT SAMUT SONGKHRAM PROVINCE" ในฐาน TCI กลุ่ม 1

อ่านบทความคลิก
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/262013