หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ผลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ผลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-08 22:38:10

การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ บรรยายหัวข้อ มีวินัยใส่ใจสังคม

๒. เด็กหญิงฐิตา อรุณดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ บรรยายหัวข้อเรื่องสุจริตธรรมนำไทยเจริญ

ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงชั้นที่ ๑ เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ของระดับประถมศึกษาตอนต้น