หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ติวสอบธรรมศึกษา 2562
ติวสอบธรรมศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-16 11:16:22

ในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดติวสอบธรรมศึกษา และในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ในการนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสอบธรรมศึกษาในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒