หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวาดภาพวันสุนทรภู่2567
กิจกรรมวาดภาพวันสุนทรภู่2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-26 09:49:49

กิจกรรมวาดภาพวันสุนทรภู่ 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวาดภาพเนื่องวันสุนทรภู่ ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่งดงาม เล่าขานวรรณกรรมสุดโด่งดัง โดยมีอาจารย์พิชัย นิยมธรรม เป็นฝึกสอน