หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ /๒๕๖๔
ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ /๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-22 18:58:33

ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ หัวข้อ  วันคริสมาสต์และปีใหม่ ๒๕๖๕

"จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ " การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช