หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การติดป้ายพิ้นที่ในการใช้ลิฟต์
การติดป้ายพิ้นที่ในการใช้ลิฟต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-31 15:18:39

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพื้นที่ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) เพื่อดำเนินการติดป้ายพิ้นที่ในการใช้ลิฟต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 และทางโรงเรียนก็มีจุดสำหรับบริการล้างมือฯไว้ที่บริเวณหน้าลิฟต์