หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > กิจกรรมชุมนุม Robot
กิจกรรมชุมนุม Robot

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-08 19:49:12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม จัดการเรียนการสอนเสริม ในช่วงเวลาเย็น กิจกรรมชุมนุม Robot เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ได้เรียนรู้ในการต่อหุ่น การออกแบบ และได้เขียนโปรแกรมฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยอาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์