หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบHSKครั้งที่ 126 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
สอบHSKครั้งที่ 126 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-21 11:40:21

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ลงสมัครสอบHSKครั้งที่ 126 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565  ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย จาก   www.chinesetest.cn

#รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบ HSK1มีดังนี้ 

????คนที่ 1 เด็กชายพิสิฐพงศ์ ศิริพิชญ์ตระกูล (น้องกัตจัง) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน 180 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 93 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 87 คะแนน 

???? คนที่ 2 เด็กชายณัฐวรรธน์ พลายเล็ก (น้องตุลย์) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน 170 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 88 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 82 คะแนน 

???? คนที่ 3 เด็กชายพิสิทธิ์ ไชยกิตติโสภณ (น้องจาหลุยห์) ชั้นป.6  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน 170 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 78 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 92 คะแนน 

???? คนที่ 4 เด็กชายธนวัฒน์ มั่งทัศน์ (น้องพอร์ช) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน 165 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 73 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 92 คะแนน