หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม มาเยี่ยมชมหลักสูตรประถม
คณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม มาเยี่ยมชมหลักสูตรประถม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-25 14:09:23

วันที่ 25 มิถุนายน 2567   

คณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม มาเยี่ยมชมหลักสูตรประถม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา คณาจารย์ ป็นผู้ให้การตอบรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ คณะผู้บริหารได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสื่อดิจิทัลและกิจการนักเรียน โดยเฉพาะในด้านการรับนักเรียนอนุบาลสู่ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ในสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คณะผู้บริหารโรงเรียน

นางประไพประดิษฐ์ สุขถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน                 นายนรเสฏฐ์เธียร ประสิทธิ์ ผู้จัดการสำนักบริหารทั่วไป

นางสาวนาตยา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน          นางสาวพรทิพย์ มุ่งงาม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวประภัสสร สถานะพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด