หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > he 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan )
he 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-22 10:10:35

วันที่ 22 ธันวาคม  2563 อาจารย์ภัทรา  อุ่นทินกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ The 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan ) ประเทศ จีน เขตบริหารพิเศษใต้หวัน

ได้รับรางวัล มีรายการดังต่อไปนี้

เหรียญทอง             ด.ญ.ประภามาศ      ณ พัทลุง             ป.4/2

เหรียญทองแดง      ด.ญ.ประภามาศ      ณ พัทลุง             ป.4/2    และ ด.ญ.อิฐิญา              อู๋ไพจิตร               ป.4/2

รางวัลชมเชย

ด.ญ.ขรพรรษ          ไหวพริบ               ป.2/1                        ด.ญ.ชัชญานิช         วรบุตร                 ป.2/3    

ด.ญ.วิมุตตา              อร่ามแสงจันทร์  ป.4/1                       ด.ช.กิตติ์ณัฐ            จิรปรียารักษ์       ป.6/1

ในการจักกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 20,000 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ผลงานทั้งหมดนี้ สามารถนำเสนอขอรับโล่ในวันเด็กแห่งชาติ ประเภท ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 

ในประจำปี 2565 ได้อีก ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง