หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม “พี่อำลาน้อง” 2565
กิจกรรม “พี่อำลาน้อง” 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-01 17:26:04

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ จัดกิจกรรม “พี่อำลาน้อง ๖๕” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   กิจกรรม “พี่อำลาน้อง” เป็นกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตฯ ที่มุ่งสร้างเสริม “สายใยแห่งรักระหว่างพี่กับน้อง” และ ความเป็น “ภราดรภาพ” ของลูก ๆ "ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ คน