หน้าหลัก > ข่าว > การบูรณาการ ป.4:Farm Design
การบูรณาการ ป.4:Farm Design

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-28 08:46:34

จันทราส่องแสงนวลชวนหลงใหล  เหมือนความสดใสของเด็กๆที่ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานใน

หัวข้อ Farm Design  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานในกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ ใช้กระบวนการความคิด ความสร้างสรรค์ องค์ความรู้จากการเรียนในวิชาต่างๆมาประมวลและออกแบบผลงานเรื่องราวของตนเอง ได้อย่างน่าชื่นชม 

#YouAreMyFamily   โดยมีทีมอาจารย์สายชั้น ป.4 ดูแลอย่างใกล้ชิด