หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีมงานทั้งกวาด เช็ด ถู และลงน้ำยาทุกห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ
ทีมงานทั้งกวาด เช็ด ถู และลงน้ำยาทุกห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-27 18:07:41

วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ...ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ เพื่อลูกหลานสมาชิกของครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระดมเข้มนำทีมงานทั้งกวาด เช็ด ถู และลงน้ำยาทุกห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ทั้งนาฎศิลป์ ดนตรี คอมฯ วิทยาศาสตร์ ห้องพักครู ราวบันได บันได ลิฟต์ คหกรรม ศิลปะ ห้องสมุด สหการ ห้องประชุม สนามเด็กเล่น ลานร.๖ รวมถึงล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศทุกห้อง