หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การแยกสารเนื้อผสมโดยการกรอง
การแยกสารเนื้อผสมโดยการกรอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-10 16:34:50

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์หนึ่งฤทัย  คำหงษา (อ.น้ำตาล) นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติ นำทำสื่อการแยกสารเนื้อผสมโดยการกรอง เพื่อความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้มากขึ้น