หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซ้อมดับเพลิง-ซ้อมหนีไฟ
ซ้อมดับเพลิง-ซ้อมหนีไฟ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-22 21:17:53

ซ้อมดับเพลิง-ซ้อมหนีไฟ

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กำหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ ( อาคาร ๑๖)