หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-16 11:10:27

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมตักบาตร ณ สนามหน้าอาคารเรียน